Logowanie

nie pamiętam hasła

Jesteś firmą i nie posiadasz konta?
Zdobądź dostęp do funkcji serwisu:

  • wizytówka
  • artykuły
  • wydarzenia
  • produkty
  • zapytania ofertowe
  • newsletter

Partnerzy serwisu

GenICam (ang. Generic Interface for Cameras) to standard określający w sposób ogólny interfejs oprogramowania (aplikację użytkownika- API) dla dowolnych kamer stosowanych w wizji maszynowej. Opiekę nad standardem sprawuje EMVA (ang. European Machine Vision Association).

Standard składa się z trzech modułów, które współpracują ze sobą w celu stworzenia kompletnego systemu:

  • GenApi- używający pliku .xml służy do konfiguracji kamery i sposobu dostępu do niej

  • SFNC (Standard Feature Naming Convention)- określa nazwy i rodzaje cech zapewniające kompatybilność

  • GenTL- interfejs warstwy komunikacji do nadawania kamerom identyfikatorów, pozyskiwania obrazu i przenoszenia go do aplikacji użytkownika

prasa i literatura branżowa