Logowanie

nie pamiętam hasła

Jesteś firmą i nie posiadasz konta?
Zdobądź dostęp do funkcji serwisu:

 • wizytówka
 • artykuły
 • wydarzenia
 • produkty
 • zapytania ofertowe
 • newsletter

Partnerzy serwisu

Wraz z rozwojem przemysłowych systemów wizyjnych rosną wymagania dotyczące aplikacji wykorzystujących kamery liniowe. Prędkości przesuwu obiektów znacznie wzrastają, a zwiększenie intensywności oświetlenia nie zawsze jest możliwe. Dlatego też DALSA stworzyła nową matrycę dla kamer liniowych, wykorzystującą architekturę z podwójną linią (ang. Dual Linescan Architecture).

 
 
10:22
Dodał: Redakcja Serwisu (1)
Wraz z rozwojem przemysłowych systemów wizyjnych rosną wymagania dotyczące aplikacji wykorzystujących kamery liniowe. Prędkości przesuwu obiektów znacznie wzrastają, a zwiększenie intensywności oświetlenia nie zawsze jest możliwe. Dlatego też DALSA stworzyła nową matrycę dla kamer liniowych, wykorzystującą architekturę z podwójną linią - Dual Linescan Architecture (Rys. 1.). Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie wzrasta czułość matrycy i zmniejsza się podatność na zakłócenia. 
 
Rys.1. Dual Linescan Architecture
 
Matryca składa się z dwóch równoległych linijek. Obie linijki podłączone są do osobnych bramek sterujących opóźnieniem. Obraz pobierany jest najpierw przez jedną linijkę, a następnie, po czasie ustawianym na bramce,przez drugą linijkę. Następnie oba pobrane obrazy dodawane są do siebie i wysyłane jako jeden obraz. W rozwiązaniu tym zachowano możliwość sterowania czasem ekspozycji. Opóźnienie ustawiane jest w zależności od kierunku przesuwu obiektu. Jeżeli obiekt skanowany przesuwa się od góry do dołu matrycy, najpierw wyzwalana jest górna linijka, a po czasie opóźnienia dolna linijka. Czas opóźnienia jest tak dobrany, aby obie linijki pobrały dokładnie ten sam fragment skanowanego obiektu.

Matryca ma możliwość pracy w trzech trybach:
 • Single Line Scan Mode,
 • Dual Line Scan Mode,
 • Tall Pixel Mode.

W trybie Single Line Scan Mode wykorzystywana jest tylko jedna linijka w matrycy. Kamera działa wtedy jak zwykła kamera liniowa. Sterowanie opóźnieniem i dodawanie obrazów jest wyłączone. Obraz pobrany jest wysyłany bezpośrednio do komputera. Dual Line Scan Mode wykorzystuje wszystkie możliwości oferowane przez tę matrycę.  Schemat działania tego trybu pokazany jest na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat działania Single Line Scan Mode

Kierunek przesuwu obiektu wpływa na kolejność pobierania obrazu przez poszczególne matryce. 
Rys. 3. Schemat działania Dual Line Scan Mode

W trybie Tall Pixel Mode obie linijki pracują jednocześnie, co pozwala na zwiększenie pola widzianego przez kamerę.  Zasady działania tego trybu pokazano na Rys. 4.
 
Rys. 4 Schemat działania Tall Pixel Mode

Zalety stosowania architektury Dual Line Scan:
 • dwa razy lepsza czułość,
 • zwiększenie dynamiki przy tym samym poziomie oświetlenia,
 • zmniejszenie wpływu szumów,
 • lepsza czułość w paśmie UV,
 • możliwość ustawiania opóźnienia w zależności od kierunku przesuwu obiektu.
   
 
Rys. 5. Różnice w obrazie uzyskanym za pomocą technologii Single Linescan i Dual Linescan


Na Rys. 5. pokazano przykładowe zdjęcie z wykorzystaniem trybu Single Linescan oraz Dual Linescan. Zdjęcia zostały pobrane w takim samych warunkach świetlnych. Zdjęcie wykorzystujące technologię Dual Linescan jest znacznie jaśniejsze i wyraźniejsze. Technologia ta została użyta po raz pierwszy w kamerach liniowych serii Spyder 3 firmy DALSA. Dostępne rozdzielczości to 1 024 i 2 048 pikseli na linię. Kamera dostępna jest z interfejsem GigE, co znacznie ułatwia jej integrację. 

Więcej informacji na temat technologii Dual Linescan oraz kamer z serii Spyder 3 można znaleźć na stronie internetowej www.dalsa.com. 
Dystrybutorem firmy DALSA w Polsce jest firma Parameter Aktiebolag S.A. oddział w Polsce.

prasa i literatura branżowa