Logowanie

nie pamiętam hasła

Jesteś firmą i nie posiadasz konta?
Zdobądź dostęp do funkcji serwisu:

  • wizytówka
  • artykuły
  • wydarzenia
  • produkty
  • zapytania ofertowe
  • newsletter

Partnerzy serwisu

Kontrola znakowania opakowań systemem etykietującym

Rosnące wymagania na szybkość produkcji powoduje zwiększenie wymagań na szybkość opisywania opakowań. Ręczne oznaczanie produktów jest eliminowane przez systemy automatyczne, człowiek w dłuższym okresie czasu na wskutek nużących powtarzalnych czynności jest mało obiektywny i mało wydajny.
09:02
Dodał: Redakcja Serwisu (1)
Rosną też wymagania dla integratorów produkcji którzy muszą posiadać wiedzę o zawiłość pracy urządzenia drukującego, mechanizmu przemieszczającego (taśmociągu), sterownika PLC i wizyjnego systemu do inspekcji nadruków (etykiet).
 
Dostawca systemów do drukowania i naklejania etykiet. LabelTeam ( www.labelteam.pl ) wdrożył do sprzedaży rozwiązanie (zdjęcie poniżej ), w którym system automatycznie drukuje i nalepia etykiety na przemieszczających się opakowaniach a w końcowej fazie dokonuje automatycznej oceny jakości drukowania i nalepienia etykiety przy użyciu czujników wizyjnych: AVC-250 lub M0 (www.dsplab.com.pl).


W tym rozwiązaniu opakowania, które są znakowane przemieszczają się wzdłuż taśmociągu, etykietki są naklejane w części centralnej opakowania. Rodzaj nadruku i długość serii jest wcześniej programowany na panelu operatorskim zadajnika tekstów. Obecność przemieszczającego się przedmiotu wykrywana jest przez czujnik fotooptyczny FP_M18x1 (www.dsplab.com.pl). Sygnał wyzwalający z czujnika uruchamia drukarkę i pneumatyczny aplikator  nalepiający etykietki  na opakowaniu. 

Każde urządzenie ma określoną niezawodność zależną od bardzo wielu czynników dlatego też oznakowanie każdego opakowania musi zostać zweryfikowane, dokonuje tego system wizyjny wyposażony w czujnik optyczny AVC-250 lub M0. 
 

     
Czujnik M0                                                                        Czujnik AVC -250


Etykietki zawierają informację tekstową oraz w postaci kodu kreskowego lub dwuwymiarowego. Zadaniem czujnika wizyjnego jest sprawdzenie: obecności etykietki , jakość jej naklejenia (zawinięcia, zagięcia), kompletność nadruku, jakość kodu kreskowego i ewentualnie jego zawartości. Ponieważ jakość opisu jest parametrem subiektywnym czujnik wizyjny ma zaprogramowaną tolerancję błędu. Informacja o błędzie w weryfikacji sygnalizowana jest na kolumnie sygnalizacyjnej ponadto może zostać uruchomiony mechanizm usuwający opakowanie z wadliwym opisem. Ponadto wbudowany w czujnik prosty sterownik PLC pozwala na ustawienie sekwencji zdarzeń ( np. liczbę kolejnych wadliwych), które zasygnalizują konieczność zatrzymania linii produkcyjnej. Inspekcyjny system wizyjny może prowadzić na bieżąco statystykę oznakowania opakowań. Projektanci systemu za podstawowy cele stawiali sobie: łatwość obsługi, łatwość dostosowania się do istniejącej linii produkcyjnej oraz niezawodność działania.

Aplikacja opracowana przez: JAS Projektowanie Systemów Komputerowych


prasa i literatura branżowa